שוויון אמיתי בין איש לאישה, מבלי לטשטש לרגע את ההבדלים המולדים, הטבעיים והמהותיים, שישנם ביניהם

בנאום בדיון שקיימה הכנסת לציון יום האישה הבינלאומי, אמר ח”כ אבי מעוז:

אלפי שנים לפני התביעה שצמחה בתרבות המערבית להכיר באישה כיצור אוטונומי ועצמאי, נכתב בתחילת תורת ישראל ‘ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם’, ובהמשך ‘זכר ונקבה בראם, ויקרא את שמם אדם ביום היבראם’.
בריאה אחת, בצלם אלוקים, שמתפרטת לשתי הופעות – זכר ונקבה, איש ואישה, שבבגרותם מתאחדים מחדש מתוך בחירה להופעה של יצירה חדשה – המשפחה.
קרוב לאלפיים שנה לפני שקמו התנועות שקראו לשוויון בין גברים לנשים, נכתב בתורה שבעל פה שלנו: ‘השווה הכתוב אשה לאיש לכל דינין שבתורה’, כי היחס הבסיסי הוא שוויון. לא שוויון מדומה, אלא שוויון ביחס כברואים בצלם אלוקים, מבלי לטשטש לרגע את ההבדלים המולדים, הטבעיים והמהותיים, שישנם בין האיש לבין האישה, הבדלים שבאים לידי ביטוי בעולם הפיזי, הרגשי, הנפשי, הרוחני והתורני.
דורות רבים לפני שקמו סדנאות לזוגיות והומצא התפקיד של יועצים זוגיים, ציוו חכמינו זיכרונם לברכה על האיש לאהוב את אשתו כגופו ולכבדה יותר מגופו.
בעולם תרבותי שבו אלו לא הנחות היסוד, מעצימים ללא הרף מאבק ומלחמה בין המינים, בדמיון ובהזיה כאילו כך יושג האושר.
ביהדות, המגמה האישית להתעלות ולהתקדמות רוחנית ללא הרף משולבת עם המגמה הזוגית להקים משפחה ולהביא חיים לעולם, ושתיהן משולבות במגמה הלאומית להאיר את האור המיוחד של עם ישראל לטובת האנושות כולה.
בעולם שבו מה שנחשב כהצלחה זה כסף, כוח וכבוד, מסלילים את הדור הבא לחיים של תחרות בלתי נגמרת להשגת הדברים הללו, מה שפוגע בכל המין האנושי.
בתורת ישראל מה שנחשב כהצלחה נמצא בעולמו הפנימי של האדם.
העשיר הוא לא בעל הממון, אלא זה השמח בחלקו.
הגיבור הוא לא בעל הכח והעצמה ביחס לאחרים, אלא זה הכובש את יצרו.
המכובד הוא לא מי שמצליח לסחוט כבוד מאחרים, אלא זה המכבד את הבריות.
באטמוספירה תרבותית כזאת, ההתקדמות וההצלחה של האחד לא מאיימים על אף אחד אחר, והנשים והאנשים שומרים על ייחודם הפנימי ועל תפקידם המיוחד בעולם.

תרבות, שהשדר שבה לנערות ולנשים הוא, שזוגיות ומשפחה זה דבר כובל, ושיש בה קמפיינים שהמסר שלהם הוא שגברים ככלל הם יצורים אלימים שצריך להיזהר ולהישמר מהם, מובילה לפגיעה במוסד המשפחה, ומתוך כך מאמללת נשים, גברים ובעיקר ילדים.
התרבות של עם ישראל, שרואה במשפחה דבר מקודש, שאמנם לא שוללת את אפשרות הפירוק של הנישואין, אבל רק כמוצא אחרון כשאין ברירה אחרת, מובילה לנשים, אנשים וילדים מאושרים, כי משפחה היא כידוע מקור לחוסן פנימי ולאושר, ומסתבר לומר שיש קשר הדוק בין העובדה שישראל היא המובילה בפער ניכר בילודה בעולם המערבי לבין מה שהתפרסם השבוע שישראל היא מקום רביעי בעולם במדד האושר של האו”ם, למרות כל האתגרים והקשיים שאנחנו מתמודדים איתם מאז קום המדינה.
בידינו הבחירה, האם החברה בישראל תהיה תרבות שהיא חיקוי לתרבות מערבית, שבה מגמות פמיניסטיות רדיקליות הובילו לכך שבמדינות המערביות מוסד הנישואין קרס והילודה ירדה למצב של התקטנות האוכלוסייה, או שמא היא תמלא את ייעודו של עם ישראל להיות אור לגויים ע”י יצירת דגם של חברת מופת רוחנית תרבותית, שבנויה מתאים משפחתיים, שבהם נשים, אנשים וילדים מאושרים.

תודה שהצטרפת!

נשמח לקבל עוד כמה פרטים:

תומכים למען הזהות היהודית של המדינה

הרשמו וחזקו את מפלגת נעם!

שומרים לכם על הפרטיות! לא נשתף או נעביר את פרטיכם לשום גורם אחר. 

צור קשר