פרשת ויקרא

שלום לכם! השבוע הגשתי הצעת חוק לתיקון סעיף הנכד בחוק השבות.זהו תיקון למצב בו בכל שנה עולים לישראל עשרות אלפי זכאי חוק השבות שאינם יהודים. בשנה האחרונה למעלה מ-60 אחוזים מהעולים לישראל אינם יהודים. זוהי סכנה לזהותה היהודית של המדינה, וכפי שהתחייבנו לפני הבחירות – אנו פועלים לתקן את המצב.אני משוכנע שחברי הקואליציה יצטרפו אלי […]

שוויון אמיתי בין איש לאישה, מבלי לטשטש לרגע את ההבדלים המולדים, הטבעיים והמהותיים, שישנם ביניהם

בנאום בדיון שקיימה הכנסת לציון יום האישה הבינלאומי, אמר ח”כ אבי מעוז: אלפי שנים לפני התביעה שצמחה בתרבות המערבית להכיר באישה כיצור אוטונומי ועצמאי, נכתב בתחילת תורת ישראל ‘ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם’, ובהמשך ‘זכר ונקבה בראם, ויקרא את שמם אדם ביום היבראם’. בריאה אחת, בצלם אלוקים, […]