פרשת ויצא בנעם

שלום לכם!

ברכת ד' עליכם וחודש טוב ומבורך. יהי רצון שנזכה לראות ניסים ונפלאות כבימים ההם גם בזמן הזה.
כמידי ראש חודש, מתכננות נשות הפרובוקציה להגיע לרחבת הכותל המערבי, להפריע למתפללים ולבזות את המקום הקדוש ביותר אליו יכול עם ישראל להגיע, בסמוך לבית קודשנו שייבנה במהרה בימינו אמן.
עם הקמת הממשלה היהודית-לאומית בקרוב בעז"ה, נשים סוף לחילול השם הזה. אני מתחייב לפעול בכל מאודי שבכותל המערבי, הקדוש לכל ארכו, יתנהלו התפילות והמנהגים רק על פי פסקי הרבנות הראשית לישראל.
שבת שלום, חודש טוב ובשורות טובות!
ח"כ אבי מעוז

No data was found

איזה כיף שהצטרפת!

נשמח לקבל עוד כמה פרטים:

צור קשר