שיוויון בנטל? הם מתים מפחד שהחרדים יתגייסו

אני רוצה לפנות לאחיי, המובילים את הקמפיין ‘שוויון בנטל’. ברור שאתם בעד שוויון בנטל, אבל איומי סרבנות של אחים לנשק ושל הטייסים זה בסדר מבחינתכם. ברור שאתם בעד שוויון בנטל, אבל אין לכם בעיה עם זה שלערבים יש זכויות ללא חובות. ברור שאתם בעד שוויון בנטל, אבל אתם לא נוקפים אצבע כדי שעול המילואים לא […]