איגרת לחג השבועות

פעילי ותומכי נעם היקרים לי מאוד.

באיגרת ששלחתי אליכם לקראת יום העצמאות כתבתי על העצמאות כנאמנות לעצמיות ועל כל התחומים שבהם אמורה להתבטא הנאמנות הזו לעצמיות.

ביציאת מצרים זכינו לאותה עצמאות ביציאה לחירות, וביום העצמאות זכינו בדורנו לחירות של הגוף הלאומי שלנו.

חמישים יום לאחר מכן, בחג מתן תורתנו, שאנחנו עומדים בפתחו, זכינו לחירות של הנשמה שלנו כעם והתבררה לעומקה מהי אותה עצמיות של עם ישראל.

כאשר משה רבנו עולה להר סיני בפעם הראשונה, הקב”ה שולח אותו להגדיר לעם ישראל את אותה עצמיות, את הייעוד, את התכלית שלהם:

‘ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש’.

מסביר מרן הרב קוק זצ”ל שעוד לפני קבלת התורה וההכנות אליה, מוצבת המטרה הכפולה העליונה והעתידית, זו שמגדירה את מהותו של עם ישראל –

להיות ממלכת כהנים, כלומר, ‘מורים ומדריכים עליונים לעולם כולו’, כמו שהכהנים בעם ישראל הם המורים והמדריכים העליונים שלנו,

ולהיות גוי קדוש, כלומר, קדושים בחייהם, גם כיחידים וגם כעם.

התורה לא ניתנה ליחידים.

ישנם באומות העולם יחידים שחיים חיים מוסריים, אבל החידוש של התורה שניתנה לעם ישראל, זה שממלכה, כלומר אומה בעלת חיים לאומיים, על כל מערכות החיים הציבוריים של מדינה, כמו כלכלה, צבא, פוליטיקה ותרבות, אמורה ויכולה לחיות על פי המוסר האלוקי.

התפקיד הזה הוא הייעוד העתידי שלנו, שהולך ומופיע במשך אלפי שנים, דרך המון סיבובים וסיבוכים.

והתפקיד הזה הוצב בפנינו עוד לפני קבלת התורה, כדי להשריש בנו את הוודאות, שעם כל הסיבובים והסיבוכים שעוד נעבור במשך אלפי שנים ובאמצעותם, התפקיד הזה אכן יתממש בסופו של דבר.

זוהי הוודאות שהייתה לכל יהודי, כאשר במשך קרוב לאלפיים שנות גלות התפלל ‘ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים’ וידע שזה אכן יקרה בוודאות.

זוהי הוודאות של הרמב”ם, שכותב בהלכות תשובה: “כבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה …”.

זוהי אותה ודאות שיש לנו בתהליך הגאולה שאנחנו נמצאים בתוכו, גם הגאולה הלאומית הפיזית וגם הגאולה הלאומית הרוחנית, ודאות, שמכוחה אין לנו שום ספק, שגם הסיבוכים הפיזיים והרוחניים שאנחנו נתונים בהם, מובילים אותנו אל אותה אחרית.

מכוחה של הוודאות נמשיך ונפעל עם א-ל לחיזוק הגבורה עד לניצחון במלחמה, ניצחון שכולל את הכרעת אויבינו מדרום ומצפון, השבת החטופים למשפחותיהם והחזרת תושבי עוטף ישראל בדרום ובצפון לבתיהם, בהשקט ובבטחה.

מכוחה של הוודאות נמשיך בעבודתנו ובמשימתנו בנעם לחשוף את כל הניסיונות הפנימיים והחיצוניים שעומדים עלינו לטשטש ולמחוק את הזהות הלאומית והיהודית של מדינתנו האהובה.

מכוחה של הוודאות נמשיך לחזק את אותה הזהות, המהות והעצמיות בהרבה נעם, אמת ואהבה.

בשורות טובות לכם, למשפחותיכם ולכל בית ישראל.

חג שבועות ומתן תורה שמח.

אבי מעוז

פוסטים נוספים

תודה שהצטרפת!

נשמח לקבל עוד כמה פרטים:

תומכים למען הזהות היהודית של המדינה

הרשמו וחזקו את מפלגת נעם!

שומרים לכם על הפרטיות! לא נשתף או נעביר את פרטיכם לשום גורם אחר. 

צור קשר