להודות על הניסים

להודות על הניסים.
גם על הנס, הבלתי מובן מאליו, שבו ראש הממשלה עומד בגבורה במשך חודשים ארוכים כנגד לחצים אדירים של האמריקאים, האירופאים, האו”ם, התקשורת הישראלית ברובה, אנשי אופוזיציה, חברים בממשלתו, ה’לשעברים’ וחלק ממערכת הביטחון, לחצים שמטרתם להיכנע, להפסיק את המלחמה ולהידרדר לכיוון הקמת מדינת אויב פלשתינאית.
גבורה זו עומדת בשורה אחת עם הגבורה של בן גוריון להכריז על הקמת המדינה מול לחצים אמריקאיים ונוספים, גבורת ההחלטה של אשכול לצאת למתקפה על אויבינו בפתיחת מלחמת ששת הימים, הגבורה של גולדה מאיר בעמידתה מול הלחצים האמריקאיים לוותר על הישגי מלחמת יום כיפור, גבורת ההחלטה של בגין על ההפצצה של הכור בעיראק וגבורת העמידה של ראש הממשלה נתניהו עצמו במשך שמונה שנים מול לחצי אובמה בעניין חלוקת הארץ לשתי מדינות.
גם על כך ראוי היה לערוך תפילות הודיה.
אבינו שבשמים, צור ישראל וגואלו,
ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו.
הגן עליה באברת חסדך, ופרוס עליה סוכת שלומך,
ושלח אורך ואמיתך לראש הממשלה, בנימין בן צילה, שריה ויועציה, ותקנם בעצה טובה מלפניך.
חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו,
והנחילם ישועה, ועטרת ניצחון תעטרם,
ותן בהם עוז וגבורה ואמונה,
להכרית את כל אויביך,
לרשת את כל ארצך,
להשיב את כל בניך ובנותיך,
להסיר את החרפה ואת חילול שמך,
ושכל חיילינו ישובו בריאים ושלמים בגופם ובנפשם,
ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה.
בניסן נגאלו ובניסן נגאלים בע”ה.
חודש טוב לכל בית ישראל.

תודה שהצטרפת!

נשמח לקבל עוד כמה פרטים:

תומכים למען הזהות היהודית של המדינה

הרשמו וחזקו את מפלגת נעם!

שומרים לכם על הפרטיות! לא נשתף או נעביר את פרטיכם לשום גורם אחר. 

צור קשר