ח”כ מעוז: על מה חלמו יהודי ארצות ערב, ובעיקר – על מה הם לא חלמו?

יו”ר מפלגת נעם ח”כ אבי מעוז התייחס בדיון שנערך בכנסת לציון ‘יום היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן’, לחלומותיהם של קהילות יהודי ארצות ערב. “הקהילות היהודיות בארצות ערב בצפון אפריקה ובמזרח התיכון, ידועות בחיבורן ההדוק לתורת ישראל ולמסורת ישראל סבא. גם במקומות בהם תנועת ההשכלה הצליחה להשפיע ולגרום לירידה בקיום התורה והמצוות, האופי הדתי והמסורתי נשמר. האמונה, הכבוד הגדול לתורה וללומדיה, מורא תלמידי חכמים, הצניעות, הפשטות והשמרנות היו תמיד ממאפייני הקהילות הללו, מה שלא היה בהכרח נכון לגבי קהילות יוצאי אשכנז באירופה ובאמריקה.

רבות מאותן קהילות מפוארות נעקרו וגורשו בעקבות הקמת מדינת ישראל, ובעקבות זאת זכינו לגלי עלייה מבורכים שהעצימו את מדינת ישראל הצעירה.
על מה חלמו כל אותם היהודים בכיסופי ציון שלהם? הם חלמו על מדינה יהודית, שהפרהסיא הציבורית שלה ניכרת ביהדותה, שהשבת בה שונה במהותה מכל הימים, כמו הסיפורים הידועים על נמל סלוניקי ששבת בשבתות. הם חלמו על מקום שמקבץ אליו יהודים, ודווקא יהודים, מכל רחבי העולם. הם חלמו וכספו לביאת גואל צדק ולבניין בית המקדש. והם בוודאי חלמו על מערכת חינוך של המדינה היהודית, שבה הילדים לומדים ומתחנכים לכבוד גדול למסורת ישראל, לקודשי האומה ולדמויות ההוד שלה.

הם לא חלמו, גם לא בסיוטים שלהם, שבמערכת החינוך של המדינה היהודית ילמדו את התלמידים את השיר עליו דיברתי כאן אתמול, שבו הכותבת מתארת
את יוסף הצדיק כבת מחופשת, תוך ביזוי קודשי האומה והחדרת מסרים פרוגרסיביים רדיקליים. הם לא חלמו, שבמסמך שהגיע לידי אתמול, שעליו מתנוסס הסמל של מדינת ישראל ושנכתב במזכירות הפדגוגית של משרד החינוך, יתואר באריכות ניתוח של אותו השיר, שעל פיו המשוררת מצפינה בו משמעויות פמיניסטיות, ויוצאת מתוך נקודת הנחה “שהסיפור המקראי הוא סיפור המסתיר את האמת שאינה רצויה בעיניו”. המסמך רצוף כולו במסרים פמיניסטים רדיקליים והוא אף מעודד את המורה או את המורה לעורר דיון בכיתה, שבבסיסו אותו מאבק מדומיין בין גברים לנשים.

מי התיר לפקידי מערכת החינוך לשטוף את מוחם של ילדי ישראל בכאלה עיוותים? מי התיר להם לחלל את קדושת התורה בכאלה הבלים? מי התיר להם לחנך את ילדי ישראל לערכים כל כך רחוקים מעולמם הערכי של רוב ההורים? משרד החינוך של מדינת ישראל הפך לטריטוריה כבושה בידי ארגונים רדיקליים וקרנות זרות ובידי פקידים שעברו חינוך מחדש לעולם ערכים מנוכר למורשת ישראל. הגיע הזמן לומר – די לכיבוש!

בע”ה הממשלה הבאה, ואני בכללה, תתחיל בתיקון המצב ובהשבת מערכת החינוך של המדינה היהודית להיות מה שיועדה לו, כפי שהיטיב לתאר זאת למשל בן ציון דינור, שר החינוך המנוח מטעם מפא”י, במטרות החינוך שניסח, ובהן נאמר בין השאר: “לטפח בילדים את ההכרה כי היסודות הנעלים של תורת ישראל, חזונם של נביאי ישראל, שקידת היהודים על לימוד התורה, הם שהביאונו למולדתנו ולהקים בה מחדש את מדינת ישראל. להקנות לתלמידים את ידיעת העבר הגדול של עם ישראל – מורשתו הרוחנית, פועלו, וחזונו.
לטפח בלב התלמידים אהבה לנכסי הרוח הנעלים של עמנו ולעורר בהם את הרצון לפעול על פיהם. לנטוע בלבם רגשי הערצה לדמויות גדולי ישראל, קדושיו וגיבוריו. הגיע זמן התיקון”

תודה שהצטרפת!

נשמח לקבל עוד כמה פרטים:

תומכים למען הזהות היהודית של המדינה

הרשמו וחזקו את מפלגת נעם!

שומרים לכם על הפרטיות! לא נשתף או נעביר את פרטיכם לשום גורם אחר. 

צור קשר