ח”כ מעוז לשרי הממשלה: מדוע אתם לא מנפיקים טפסים רשמיים של משרדיכם עם אבא ואמא?

יו”ר מפלגת נעם ח”כ אבי מעוז פנה לשרי הממשלה, בהם שר הבריאות יצחק גולדקנופף, שר החינוך יואב קיש, שר הפנים מיכאל מלכיאלי, לשר המשפטים יריב לוין, ושאל אותם מדוע הם לא מנפיקים טפסים רשמיים של משרדיהם בהם מופיעים ‘אבא’ ו’אמא’ ברישום ההורות.

“בשנים האחרונות שונו בטפסים של משרדך הכינויים ‘אב’ ו’אם’ ל’הורה 1′ ו’הורה 2′. זאת, למרות שבאוקטובר 20′ דחתה מליאת הכנסת ברוב גדול את הצעת חוק התאמת טפסים ממשלתיים (פרטי הורים) שביקשה לקבוע כי בכל טופס הניתן על ידי גוף ציבורי או על ידי גוף פרטי המציע שירות לציבור, ייעשה שימוש בכינויים ‘הורה 1′ ו’הורה 2’, במקום ‘אב’ ו’אם’.

יצוין כי שאילתא זו הוגשה למשרדי ממשלה נוספים ובהם: חינוך, רווחה, פנים, בטחון משפטים ושר מקשר.

רצוני לשאול: מדוע לא יונפקו טפסים רשמיים ובהם רישום הורות תחת הכותרת “אבא” ו”אמא”, מבלי לגרוע מאפשרות לנפק טפסים מקבילים התואמים לחלופת הורים למעונינים בכך?”

תודה שהצטרפת!

נשמח לקבל עוד כמה פרטים:

תומכים למען הזהות היהודית של המדינה

הרשמו וחזקו את מפלגת נעם!

שומרים לכם על הפרטיות! לא נשתף או נעביר את פרטיכם לשום גורם אחר. 

צור קשר