ח”כ מעוז לרמטכ”ל כוכבי: “אי סגירת יחידת היוהל”ם – הכנסת ויכוח פוליטי לצה”ל”

בעקבות הודעתו של הרמטכ”ל כוכבי בה אמר כי יש להשאיר את צה”ל מחוץ לכל ויכוח פוליטי, פנה אליו ח”כ אבי מעוז וביקש לסגור מיד את יחידת היוהל”ם

יו”ר מפלגת נעם חג אבי מעוז פנה לרמטכ”ל אביב כוכבי וביקש ממנו להוות דוגמא אישית לאי הכנסת ויכוחים פוליטיים לתוך צה”ל ולסגור את יחידת היוהל”ם.

“גם אני מצטרף לקריאתך כפי שהושמעה אמש להשאיר את צה”ל מחוץ לכל ויכוח פוליטי. חושב אני כי במציאות שנוצרה, צה”ל והעומד בראשו חייבים להוות דוגמה להשארת צה”ל מחוץ לכל ויכוח פוליטי.
לצערי הרב, במשך השנה וחצי האחרונות קריאותיי אליך לסגור את יחידת היוהל”ם לא זכו לתגובה.

לדבריו של מעוז, “אם יש דוגמה למעורבות פוליטית עמוקה בצבא, הרי שדוגמה זו היא יחידת היוהל”ם, שכל עניינה לקדם אג’נדות זרות של שוויון כביכול, מגדר וכדומה, שמצויות במחלוקת פוליטית חריפה ביותר, ושהוכנסו לצבא תוך כדי לחץ מצד גורמים אזרחיים, שכל עניינם לקדם אג’נדות אזרחיות אלו.

פונה אני אליך בקריאה להוות דוגמה של השארת צה”ל מחוץ לכל ויכוח פוליטי, כפי שאכן ניסחת זאת היטב אתמול, ולהורות באופן מידי על ביטול יחידת היוהל”ם ועל הוצאתה אל מחוץ לצבא, שהרי יחידה זו היא הדוגמה להכנסת האג’נדה שבמחלוקת פוליטית חריפה, לתוך הצבא”

לא רלוונטי

תודה שהצטרפת!

נשמח לקבל עוד כמה פרטים:

תומכים למען הזהות היהודית של המדינה

הרשמו וחזקו את מפלגת נעם!

שומרים לכם על הפרטיות! לא נשתף או נעביר את פרטיכם לשום גורם אחר. 

צור קשר