ח”כ מעוז למ”מ שר הבריאות: בטל את האיסור של ניצן הורוביץ להעניק ייעוץ פסיכולוגי לנמשכים לבני מינם

יו”ר מפלגת נעם ח”כ אבי מעוז פנה למ”מ שר הבריאות יואב בן צור ושאל אותו מדוע האיסור להעניק ייעוץ פסיכולוגי לנמשכים לבני מינם, המבקשים זאת, שפורסם בחוזר המנכ”ל בתקופת הממשלה הקודמת, לא מבוטל.

“ביום י”ג אדר א’ תשפ”ב 14 בפברואר 22, הופץ חוזר מנכ”ל משרד הבריאות דאז, פרופ’ נחמן אש, בענין מתן ייעוץ פסיכולוגי לנמשכים לבני מינם.

מאז הפצת חוזר המנכ”ל הזה מטפלים מקצועיים, ובכללם פסיכולוגים קליניים, שעוסקים בייעוץ וטיפול על פי הפרקטיקה המקצועית המקובלת, נמנעים מייעוץ פסיכולוגי מקצועי לנמשכים לבני מינם שפונים אליהם, וזאת מחשש שרישיונם יישלל, ואותם המעוניינים בייעוץ הפסיכולוגי המקצועי נפגעים.

רצוני לשאול: מדוע לא יבוטל האיסור הנ”ל ויובהר כי מתן ייעוץ פסיכולוגי למי שמבקש, מבין הנמשכים לבני מינם, אינו בגדר האמור בחוזר מנכ”ל הנ”ל סעיף 3.6?

תודה שהצטרפת!

נשמח לקבל עוד כמה פרטים:

תומכים למען הזהות היהודית של המדינה

הרשמו וחזקו את מפלגת נעם!

שומרים לכם על הפרטיות! לא נשתף או נעביר את פרטיכם לשום גורם אחר. 

צור קשר