עדכונים בנעם

פרשת
ויצא

שלום לכם!

בשבת האחרונה הטרור הערבי הרים את ראשו המכוער, בפיגוע קשה בירושלים עיר קודשנו. מדובר בהמשך המלחמה בת למעלה ממאה השנים, של האויב הערבי החפץ לפגוע ולעצור את תהליך הגאולה שלנו בארצנו. מול הטרור נפעל ביד קשה, ובד בבד נדבק בהמשך ההתיישבות, ההתפתחות וחיזוק מדינתנו, בחומר וברוח. 

שבת שלום ובשורות טובות 

אבי מעוז

No data was found