הצע”ח של מעוז שתעצור את התערבותן של מדינות זרות במדינת ישראל

יו”ר מפלגת נעם ח”כ אבי מעוז הגיש הצעת חוק שתעצור את ההתערבות הבוטה של מדינות זרות בתוך ענייניה הפנימיים של מדינת ישראל.

על פי הצעת החוק, יוקם מנגנון שיגדיר את אותם הארגונים שמקבלים כספים ממדינה זרה כעמותת חוץ של אותה מדינה. כמו כן, על פי ההצעה, תוטל חובת דיווח, גילוי נאות ושקיפות של אותן העמותות, וכן תיאסר שיתוף פעולה בין אותן עמותות החוץ לבין משרדי הממשלה וצה”ל.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב: “במדינת ישראל פועלים עשרות ארגונים שזוכים לקבל סיוע מישויות מדיניות זרות. חלקם מייצגים באופן מובהק אינטרסים זרים שאינם עולים בקנה אחד עם האינטרס הישראלי. ארגונים אלה, הפועלים בחוסר שקיפות ביחס למטרות פעילותם ובכסות של ארגונים הפועלים לטובת האינטרס הישראלי, זכאים כיום לפטור ממס, וזאת על אף שהציבור הישראלי אינו יוצא נשכר מפעילותם ומטרתם של ארגונים אלה היא שמירתם של אינטרסים זרים”.

יו”ר מפלגת נעם ח”כ אבי מעוז: הגיע הזמן שמדינת ישראל תפעל להפסקת ההתערבות הבוטה של מדינות זרות בענייניה הפנימיים של מדינת ישראל. הצעת החוק הזו היא שלב ראשון בהדיפת הניסיונות הזרים לשנות את זהותה של מדינת ישראל.

תודה שהצטרפת!

נשמח לקבל עוד כמה פרטים:

תומכים למען הזהות היהודית של המדינה

הרשמו וחזקו את מפלגת נעם!

שומרים לכם על הפרטיות! לא נשתף או נעביר את פרטיכם לשום גורם אחר. 

צור קשר