הנוער של נעם

למפלגת נעם יש פעילים רבים מקרב הנוער, שחיים את הזהות היהודית של המדינה, רואים ערך בחיזוקה וקוראים לחינוך יהודי במערכת החינוך.

המפלגה מפעילה נוער בנים ונוער בנות שמסתובבים ברחבי הארץ, מחלקים פליירים, תולים שלטים ומפגינים נוכחות בכל רחבי הארץ.

ב”ה זכה עם ישראל שיש לו נוער נפלא כזה מלא בערכים ובעשיה.

הם דור העתיד שלנו. אשרינו שזכינו.