החיבור לזהות היהודית שלנו מאחד אותנו להיות עם אחד חזק ואיתן

בית המקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם.
שכחנו מי אנו ומה מאחד אותנו, וכך נתנו לעצמנו להיות אחד נגד השני.
קרענו את כל הקורים הדקים של המחוייבות לעם, למדינה ולמערכות הציבוריות.
בית המקדש השלישי הולך ונבנה בזכות האהבה שלנו זה לזה.
בזכות החיבור העמוק, חיבור של הנשמות. חיבור לזהות היהודית שלנו שמאחדת אותנו להיות עם אחד חזק ואיתן.
החיבור לזהות שלנו הוא שמונע מאיתנו להיות זה נגד זה, גם בזמנים של מחלוקות חריפות.
הוא זה שגורם למחוייבות העמוקה שלנו למדינה, למסירות הנפש איש על רעהו.
ככל שנחזק את הזהות היהודית שלנו, הביחד העמוק ילך ויתחזק. אחדות ישראל ואהבת ישראל יתגלו ויתעצמו.
שנזכה להתחזק בזהות היהודית ובאהבת ישראל!

תודה שהצטרפת!

נשמח לקבל עוד כמה פרטים:

תומכים למען הזהות היהודית של המדינה

הרשמו וחזקו את מפלגת נעם!

שומרים לכם על הפרטיות! לא נשתף או נעביר את פרטיכם לשום גורם אחר. 

צור קשר