הדרך לחיזוק המדינה עוברת
בזהות היהודית

מפלגת נעם הוקמה בשנת ה’תשע”ט מתוך הבנה שזהותה היהודית של מדינת ישראל נמצאת תחת מתקפה נרחבת מצד מדינות, קרנות וארגונים זרים.

מאז ועד היום, וביתר שאת בכנסת ה- 25, אליה נבחר יו”ר המפלגה ח”כ אבי מעוז, ובממשלה בה מכהן מעוז כסגן שר במשרד ראש הממשלה – נעם מובילה את המערכה על זהותה היהודית של מדינת ישראל.

כשנעם קמה הכרנו את הגל העכור של הפגיעה בזהות היהודית באמצעים של הנדסת תודעה והשתלטות שקטה על מוקדי השלטון, אך לא תיארנו לעצמנו שכל כך מהר ובאופן כל כך קיצוני יהפוך הגל הזה לסערה שהורסת כל מה שניצב בדרכה, עם כינונה של ממשלה שלראשונה אינה מייצגת את עם ישראל, ומנגחת בכל כוחה את ערכיו.

מצאנו את עצמנו עוסקים – מספסלי האופוזיציה – בהסברה על הכשל היסודי ביותר של הממשלה – ההתנכרות לזהות היהודית של המדינה.

ברוך ד׳, הצלחנו להביא לכך שהציבור הרחב הבין בזמן ממשלת בנט-לפיד-עבאס שחוזקה וחוסנה של המדינה ושל הנהגתה תלויים במידת הנאמנות שלנו לזהותנו.

מושגים כמו הנדסת תודעה, זהות יהודית, פרוגרס ופוסט מודרנה החליפו את מושגי הימין והשמאל הישנים.

לאחר הצלחתנו בשדה ההסברה בכנסת ה-24, ולאחר נפילת הממשלה והקמת הממשלה היהודית-לאומית בראשות בנימין נתניהו, אנו פועלים לתקן את כל הנזקים של חדירה ארוכת שנים של רוחות הפוסטמודרנה לתוככי המערכות הציבוריות של מדינת ישראל, ולחזק את זהותה היהודית של המדינה. זאת, באמצעות הסמכויות שקיבל יו”ר המפלגה סגן השר מעוז, ביניהן האחריות על ארגון נתיב, על היחידה לתוכניות חיצוניות במשרד החינוך ועל הרשות לזהות יהודית לאומית.

בנוסף, נעם מקדמת חוקים ופעילות ממשלתית במישורים שונים, כדי לחזק את הזהות היהודית ולהפסיק את פעילותם של ארגוני הפרוגרס הרדיקלי שחדרו לכלל מערכות המדינה. בין היתר, נעם הביאה לכך שבמסגרת ההסכמים להקמת הממשלה סוכם על הקמת בית הרבנות הראשית לישראל בתוך מתחם משרדי הממשלה. זאת, כדי להביא לביצור מעמדה של הרבנות הראשית לישראל כרשות שלטונית רביעית, שבאחריותה כל מערכות הזהות היהודית של המדינה, בהתאם לחזונו של מרן הרב קוק זצ”ל.

נחזק את הזהות היהודית של המדינהכי זו הדרך היחידה לחזק את מדינת ישראל!