הדרך לחיזוק המדינה עוברת
בזהות היהודית

מפלגת נעם הוקמה בשנת תשע"ט מתוך הבנה שזהותה היהודית של מדינת ישראל נמצאת תחת מתקפה נרחבת מצד מדינות, קרנות וארגונים זרים.

מאז ועד היום, וביתר שאת בכנסת ה- 25, אליה נבחר ח"כ אבי מעוז, יו"ר המפלגה, נעם מובילה את המערכה על זהותה היהודית של מדינת ישראל.

כשנעם קמה הכרנו את הגל העכור של הפגיעה בזהות היהודית באמצעים של הנדסת תודעה והשתלטות שקטה על מוקדי השלטון, אך לא תיארנו לעצמנו של כל כך מהר ובאופן כל כך קיצוני יהפוך הגל הזה לסערה שהורסת כל מה שניצב בדרכה, עם כינונה של ממשלה שלראשונה בישראל לא מייצגת את עם ישראל, ומנגחת בכל כוחה את ערכיו.

מצאנו את עצמנו עוסקים – מספסלי האופוזיציה – בהסברה על הכשל היסודי ביותר של הממשלה – ההתנכרות לזהות היהודית של המדינה.

ברוך ד׳, הצלחנו להביא לכך שציבור הרחב מבין היום יותר מאי פעם שחוזקה וחוסנה של המדינה ושל הנהגתה תלויים במידת הנאמנות שלנו לזהותנו.

מושגים כמו הנדסת התודעה, זהות יהודית, פרוגרס ופוסט מודרנה החליפו את מושגי הימין והשמאל הישנים. 

כעת לאחר הצלחתנו בשדה ההסברה ולאחר נפילת הממשלה אנו נערכים לתקן את כל הנזקים של חדירה ארוכת שנים של רוחות הפוסטמודרנה לתוככי המערכות הציבוריות של מדינת ישראל, וזאת ע"י הקמת רשות מג"ן הע״ם, שתפעל ניקוי מערכות אלו והשבתן להיות מה שנועדו לו מלכתחילה, ובמקביל נפעל לחיזוק זהותה היהודית של מדינת ישראל, בכל מה שנוגע לפרהסיא הציבורית, ובראש לביצור מעמדה של הרבנות הראשית לישראל כרשות שלטונית רביעית, שבאחריותה כל מערכות הזהות היהודית של המדינה, בהתאם לחזונו של מרן הרב קוק זצ"ל.

נחזק את הזהות היהודית של המדינה – כי זו הדרך היחידה לחזק את מדינת ישראל!